Varje dag drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige.
En av dem överlever.

Hjärt- och kärlsjukdomar tillhör de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden och för varje minut minskar chansen att överleva med ca. 10%!

Tiden från larm till ambulansens ankomst är i de flesta fall för lång.

Det är här du kommer in i bilden, du kan vara skillnaden mellan liv och död för en person med hjärtstopp.

Tillsammans kan vi instruktörer förbättra överlevnaden genom att sprida kunskap om hur hjärt- och lungräddning utförs!