Som medlem får du:

  • Medlemsbladet som publiceras 2-4 ggr/år med information och nyheter inom HLR.
  • Delta i studiebesök och intressanta föreläsningar.
  • Kontakt och erfarenhetsutbyte med andra HLR-instruktörer.

Medlemsavgiften är:

  • Enskild medlem 150 kr
  • Ideell förening 250 kr
  • Företag 1000 kr

Avgiften betalas in per bankgiro till:

Stockholms HLR-förening
Bankgiro 643-9640
Ange namn

Om du har frågor som gäller medlemskap, vänd dig till:

Ann-Sofie Lindberg, medlem@stockholm-hlr.nu

 

Anmäl dig nedan