Stockholms HLR förening är en ideell förening som bildades 1987 på initiativ av Dr. Lars Mogensen med uppgift att främja HLR utbildning i Stockholmsområdet.

Enligt stadgarna skall föreningen verka för:

  • En ökad kunskap om hjärt- och lungräddning bland allmänheten.
  • Ge medlemmarna fördjupade kunskaper i hjärt-lungräddning.
  • Stödja och hjälpa andra organisationer med likartad verksamhet.
  • Söka ett gott och brett samarbete med företag och myndigheter.

När det gäller de rent praktiska uppgifterna för föreningen så är det i första hand att sprida information till allmänheten om vikten av tidigt larm, tidig start av hjärt-lungräddning samt tidig defibrillering genom vårt medlemsblad, möten och studiebesök.

Bland föreningens medlemmar finns av naturliga skäl många med nära anknytning till sjukvården samt personer verksamma inom akut- och katastrofverksamhet, men givetvis hängivna lekmän som har en omtanke om sina medmänniskor.

Vill du också bli medlem, läs mer under "Bli medlem"!