Lena Eriksson
Ordförande
Jag arbetar som undersköterska på Södersjukhuset avd HIA/MIVA. Huvudinstruktör i Grundläggande HLR med AED, S-HLR, Barn-HLR samt D-HLR instruktör. Jag har varit medlem i föreningen sen 1997. Mitt mål i föreningen är att sprida kunskap om HLR till samhället och vårdpersonal, få till intressanta föreläsningar och studiebesök främst till föreningens medlemmar samt bidra till Ett hjärtsäkert Stockholm.
Ann-Sofi Lindberg
Styrelseledamot
Arbetar som sjuksköterska på akutmottagningen Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Är huvudinstruktör i HLR, D-HLR, S-HLR, A-HLR, Barn-HLR samt instruktör i Barn A-HLR. Jag har varit styrelseledamot i föreningen sen 1995. Är kassör i föreningen sen april 2007, ansvarar för medlemsregistret samt utskicket av Medlemsbladet. Mitt mål i föreningen är att sprida HLR ut i samhället så vi får ett Hjärtsäkert Stockholm samt att föreningens ekonomi är i balans och medlemsregister är uppdaterat.
Anita Grandien
Styrelseledamot
Innan pensionen var jag verksamsansvarig inom Länsföreningen HjärtLung i Stockholm. Numera är jag ordförande i Föreningen HjärtLung Solna-Sundbyberg. Genom anställningen i länsföreningen kom jag i kontakt med HLR-instruktörer och insåg värdet av att kunna HLR. Att lära ut hjärtlungräddning är en viktig uppgift och instruktörernas insats är imponerande. Ökad medvetenheten hos allmänheten både vad gäller HLR och användning av hjärtstartare, vill jag gärna bidra till. Min erfarenhet är att många har en vag uppfattning om hur en hjärtstartare fungerar.
Madeleine Hullegaard
Styrelseledamot
Jag är ny utexaminerad intensivvårdssjuksköterska och arbetar sedan december 2013 på barnintensiven på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Ett väldigt intressant och givande arbete. Är huvudinstruktör i basal HLR och instruktör i S-HLR och A-HLR, och kommer under våren utbildas till instruktör i Barn-HLR. Har suttit med i föreningens styrelse sedan år 2006 och hjälper till med att ordna inför medlemskvällar och skriver referat till medlemstidningen.
Anna-Clara Almgren
Styrelseledamot

Jag arbetar som undersköterska/koordinator på magnetkameran på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Instruktör i S-HLR samt S-Barn HLR. Jag kom med i styrelsen 2018. Ser fram emot att vara med och bidra till att sprida kunskap om HLR i samhället för ett hjärtsäkert Sverige

Kirsi Holopainen
Styrelseledamot
Arbetar som undersköterska på Neuroradiologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Även anställd som HLR samordnare för primärvårdens HLR instruktörer på 20 %. Är huvudinstruktör i HLR, S-HLR, D-HLR samt Barn-HLR. Brinner för utbildningsfrågor inom HLR.
Gunilla Odensjö
Suppleant
Tidigare överläkare, anestesi och intensivvård, Södersjukhuset. HLR och A-HLR kompetens. Min målsättning är att bidra till en större medvetenhet om vikten av att göra livräddande insatser snabbt och rätt.